Tevrat – Zebur – İsa

Tevrat ve Zebur’da İsa Mesih hakkında peygamberlik sözleri

İsa’nın Mesih Olduğuna Dair Deliller Peygamberlik Vasıtasıyla:

Peygamberlerin yaşadığı tarih ve kitapların yazdığı tarih:

 

Yaratılış (1500-1300 İ.Ö.)

Mezmurlar (1000-900 İ.Ö.)

Amos (782-740 İ.Ö.)

Hoşea (765-715 İ.Ö.)

Yeşaya (740-701 İ.Ö.)

Mika (740-686 İ.Ö.)

Yeremya (627-580 İ.Ö.)

Daniel (605-538 İ.Ö.)

Zekeriya (520-518 [300] İ.Ö.)

Malaki (450-433 İ.Ö.?)

 Peygamberlik – Konu – Tamamlanması

Tevrat ve Zebur’da İsa Mesih hakkında peygamberlik sözleri

 

 

Peygamberlik

Konu

Tamamlanması

Yar.3: 15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.»

Şeytan’a Karşı Galip

 

Luk.10: 18 İsa onlara şöyle dedi: „Şeytan’ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. 1.Yu.3: 8 Günah işleyen, İblis’tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.  

Yar.3: 15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.»

Bir Kadından Doğan (Uzaylı değil)

Gal.4: 4-5 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.
Lk 2:7; Vah.12:5

Yar.18: 18 «Kuşkusuz İbrahim’den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. Yar.22: 18 Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.»

İbrahim’in Oğlu; O’nunla bütün dünyayı bereketlenecek

Mat.1: 1-2 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir: İbrahim İshak’ın babasıydı, İshak Yakup’un babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı, … Elç. İşl. 3:25

Yar.17: 19 Tanrı, «Hayır. Ama karın Sara sana bir oğul doğuracak, adını İshak koyacaksın» dedi, «Onunla ve soyuyla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim.

İshak’ın Soyundan

Mat.1: 1-2 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir: İbrahim İshak’ın babasıydı, İshak Yakup’un babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı,…

Say.24: 17 ‚Onu görüyorum, ama şimdilik değil, Ona bakıyorum, ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail’den bir önder yükselecek. Moavlılar’ın alınlarını, Şetoğulları’nın başlarını ezecek.

Yakup’un Soyundan

Luk.3: 34 Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu,…

Yar.49: 10 Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak, yönetim hep onun soyunda kalacak, uluslar onun sözünü dinleyecek.

Yahuda Kökünden

İbr.7: 14 Rabbimiz’in Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa bu oymaktan söz ederken kâhinlere ilişkin bir şey söylemedi.; Lk 3:33; Mt 1:2-3

Yşa.11: 1 İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.
Yşa.9: 7 Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB’bin gayreti bunu sağlayacak.

İşay’nın (Davud’un Babası) Kütüğünden

Mat.1: 6 İşay Kral Davut’un babasıydı, Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı,…; Lk 3:32; Ru 4:22

Yer.23: 5 „İşte Davut için doğru bir dal Çıkaracağım günler geliyor“ diyor RAB. „Bu kral bilgece egemenlik sürecek, Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

Davud’un Kökünden

Mat.1: 6 İşay Kral Davut’un babasıydı, Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı,…; Lk 3:31

Yşa.7: 14 Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.

Bakireden Doğuş

Mat.1: 18 İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı.; Lk 1:26-35

Mik.5: 2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

Doğum Yeri Beytlehem

Mat.2: 1-2 İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: „Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.“; Lk 2:4-7   

Yer.31: 15 RAB diyor ki, „Rama’da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!“

Beytlehem’de Bebek Öldürülme

Mat.2: 16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek  çocukların hepsini öldürttü.Mt 2:17-18

Mez.68: 18 Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.

Yıldızbilimciler Ona Hediyeleri Verdi

Mat.2: 11 Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular.

Hoş.11: 1 „Çocukluğunda sevdim İsrail’i, Oğlumu Mısır’dan çağırdım.

Mısır’a Kaçış

Mat.2: 14 Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı. Mt 2:15

Mez.2: 7 RAB’bin bildirisini ilan edeceğim: Bana, „Sen benim oğlumsun“ dedi, „Bugün ben sana baba oldum.

Tanrı’nın Oğlu

Mat.3: 17 Göklerden gelen bir ses, „Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum“ dedi.; Mt 16:16; Yuh 5:23

Yşa.9: 6 Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Yşa.35: 4 Yüreği kaygılı olanlara, „Güçlü olun, korkmayın“ deyin, „İşte Tanrınız geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak.“Mal.3: 1 „İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek“ diyor Her Şeye Egemen RAB.

İsa Mesih Tanrı’dır

Yu.10: 33 Şöyle yanıt verdiler: „Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.“; Yu.5: 18 İşte bu nedenle Yahudi yetkililer O’nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı’nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı’ya eşit kılmıştı.Yu.14: 9 İsa, „Filipus“ dedi, „Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‚Bize Baba’yı göster‘ diyorsun? Yu.1: 1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.Yu.1: 14 Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük.

Mez.110: 1 RAB efendime: „Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur“ diyor.

O Rab (Efendi) Olarak Cağrılacak

Luk.2: 10-11 Melek onlara, „Korkmayın!“, dedi. „Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.

Yşa.7: 14 Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.

Adını İmmanuel Koyacaklar

Mat.1: 23 „İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.“ İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.

Yas.18: 15 Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin.
Yas.18: 18 ‚Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.

Peygamber Olacak

Mat.21: 11 Kalabalıklar, „Bu, Celile’nin Nasıra Kenti’nden Peygamber İsa’dır“ diyordu.Yu.1: 45 Filipus, Natanel’i bularak ona, „Musa’nın Kutsal Yasa’da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk“ dedi.; Elç. İşl. 3:19-26

Yşa.11: 2 RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.

Kutsal Ruh Onun Üzerinde Olacak

Mat.3: 16 İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü.

Yşa.40: 3 Şöyle haykırıyor bir ses: „Çölde RAB’bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın. Yşa.40: 4 Her vadi yükseltilecek, Her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek, Sarp yerler ovaya dönüştürülecek. Yşa.40: 5 O zaman RAB’bin yüceliği görünecek, Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen RAB’dir.“

Haberci, O Gelmeden Hazırlık yapacak

Mat.3: 1-2 O günlerde Vaftizci Yahya Yahudiye Çölü’nde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu: „Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır.“
Mat.3: 3 Nitekim Peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya’dır. Yeşaya şöyle demişti: „Çölde haykıran, ‚Rab’bin yolunu hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin‘ diye sesleniyor.“; Mt 11:10; Mt 17:10-13

Dan 9: 25 «Şunu bil ve anla: Yeruşalim’i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. (Artaxerxes emri: 445 İ.Ö. bkz. Nehemya: 2:1-20; 7+62=69, 69×7=483, 483×360(İsraelin Yılı)= 173.880 gün=476 yıl: 445 İ.Ö.-476=31 İ.S.)

Çalışmanın Başlangıç Yıllı» İ.S. 30

Luk.2: 2 Bu ilk sayım, Kirinius’un Suriye valiliği zamanında yapıldı. (Doğum) …Luk.3: 23 İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olduğu sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu, Yu.12: 12 Ertesi gün, bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa’nın Yeruşalim’e gelmekte olduğunu duydu.Yu.12: 13 Hurma dalları alarak O’nu karşılamaya çıktılar. „Hozana*! Rab’bin adıyla gelene, İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!“ diye bağırıyorlardı.

Yşa.9: 1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı’nın ötesinde, Deniz Yolu’nda, ulusların yaşadığı Celile’yi onurlandıracak.

Görevi Celile’de Başlar

Mat.4: 12 İsa, Yahya’nın  tutuklandığını duyunca Celile’ye döndü.

Mez.78: 2 Özdeyişlerle söze başlayacağım, eski sırları anlatacağım,

Benzetme-lerle konuşacak

Mat.13: 34-35 İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: „Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım, dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim.“

Yşa.35: 4 Yüreği kaygılı olanlara, „Güçlü olun, korkmayın“ deyin, „İşte Tanrınız geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak.“Yşa.35: 5 O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak; Yşa.35: 6 Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda.

Mucizeler O’nun İşidir

Mat.9: 35 İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi’ni duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

Yşa.61: 1-2 Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti*. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, RAB’bin lütuf yılını, Tanrımız’ın öç alacağı günü ilan etmek,…

Yetkisiyle konuşup büyük işleri yapıyor

Luk.4: 18-19 „Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti*. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.“ Luk.4: 32 Yetkiyle konuştuğu için O’nun öğretişine şaşıp kaldılar.

Yşa.61: 1-3 Egemen RAB’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, RAB’bin lütuf yılını, …Yşa.35: 4 Yüreği kaygılı olanlara, „Güçlü olun, korkmayın“ deyin, „İşte Tanrınız geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak.“

Kurtuluşu Getirir

Luk.4: 18-19 „Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi.“

Yşa.42: 1 „İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum! Ruhum’u onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak.

Tanrı O’ndan Razı

Mat.12: 17-18 Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: „İşte Kulum, O’nu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili Kulum O’dur. Ruhum’u O’nun üzerine koyacağım, O da adaleti uluslara bildirecek.

Zek.9: 9 Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!

Kudüs’e bir Eşeğin Üzerinde Girecek

Luk.19: 35 Sıpayı İsa’ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa’yı üstüne bindirdiler.; Yu 12:12-14; Mt 21:1-11

Mez.118: 22 Yapıcıların reddettiği taş, Köşenin baş taşı oldu. Yşa.53: 2 O RAB’bin önünde bir fidan gibi, Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. Yşa.53: 3 İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.

Rededildi

Mar.12: 10-11 Şu Kutsal Yazı’yı okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, İşte köşenin baş taşı oldu. Rab’bin işidir bu, Gözümüzde harika bir iş!’“; Yu 1:1; 5:43; Lk 4:29; 17:25; 23:18

Mez.41: 9 Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile İhanet etti bana.

Bir Dost Tarafından İhanet Edildi

Mar.14: 10 Bu arada Onikiler’den* biri olan Yahuda İskariot, İsa’yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti.; Mt 26:14-16; Mk 14:43-45

Zek.11: 12 Onlara, „Uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin“dedim. Onlar da ücret olarak bana otuz gümüş verdiler.

30 Para Gümüşe Satıldı

Mat.27: 3 İsa’ya ihanet eden Yahuda, O’nun mahkûm edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü.; Mt 27:4-5

Zek.11: 13 RAB bana, „Çömlekçiye at“, dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan otuz gümüşü alıp RAB’binTapınağı’ndaki çömlekçiye attım.

Hain Parayı Tapınaya Atar

Mat.27: 5 Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı.Mt 27:3-5,8-10

Mez.27: 12 Beni hasımlarımın keyfine bırakma, Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma, Ağızları şiddet saçıyor.

Yalancı Şahitler

Mat.26: 60-61 Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi: „Bu adam, ‚Ben Tanrı’nın Tapınağı’nı yıkıp üç günde yeniden kurabilirim‘ dedi.“

Yşa.53: 7 O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.

Onu Suçladılar,

O Sustu

Mar.15: 3 Başkâhinler O’na karşı birçok suçlamada bulundular. Mar.15: 4 Pilatus O’na yeniden, „Hiç yanıt vermeyecek misin?“ diye sordu. „Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar!“Mar.15: 5 Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.; Mt 26:62-63; 27:12-14

Mez.22: 7 Beni gören herkes alay ediyor, Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki,
Mez.22: 8 „Sırtını RAB’be dayadı, kurtarsın bakalım onu, Madem onu seviyor, yardım etsin!“

Onunla Alay Edildi

Mat.27: 39-40 Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya sövüyor, „Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Haydi, kurtar kendini! Tanrı’nın Oğlu’ysan çarmıhtan in!“ diyorlardı. Mat.27: 43 Tanrı’ya güveniyordu; Tanrı O’nu seviyorsa, kurtarsın bakalım! Çünkü, ‚Ben Tanrı’nın Oğlu’yum‘ demişti.“Mar.15: 32 „İsrail’in Kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim.“ İsa’yla birlikte çarmıha gerilenler de O’na hakaret ettiler.; Mk 15:29-32

Yşa.53: 5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

Yaralandı ve Berelendi

Mat.27: 26 Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba’yı salıverdi. İsa’yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.

Yşa.50: 6 Bana vuranlara sırtımı açtım, Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.

Ona Vuruldu ve Tükürüldü

Mat.26: 67-68 Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. Bazıları da O’nu tokatlayıp, „Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?“ dediler.; Mk 14:65; 15:17; Yu 19:1-3; 18:22

Mez.22: 16 Köpekler kuşatıyor beni, Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.

Elleri ve Ayakları Delindi

Luk.23: 33 Kafatası denilen yere vardıklarında İsa’yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler.; Yu 20:27; 19:37; 20:25-26

Mez.109: 4 Sevgime karşılık bana düşman oldular, Bense dua etmekteyim.

Düşmanlarını İçin Dua Ediyor

Luk.23: 34 İsa, „Baba, onları bağışla“, dedi. „Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.“ O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler.

Mez.34: 20 Bütün kemiklerini korur, Hiçbiri kırılmaz.Çık.12: 46 Fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. Kemikleri kırmayacaksınız.

Bir Bacağı Kırmadılar

Yu.19: 32 Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa’yla birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar.Yu.19: 33 İsa’ya gelince O’nun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar.

Zek.12: 10 „Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler.

Haca Gerilmiş Olana Bakacak ve Ona Dövünecekler

Yu.19: 37 Yine başka bir Yazı’da, „Bedenini deştiklerine bakacaklar“ deniyor. Luk.23: 48 Olayı seyretmek için biriken halkın tümü olup bitenleri görünce göğüslerini döve döve geri döndüler.

Yşa.53: 12 Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.

Hırsızlarla Haça Gerildi

Mat.27: 38 İsa’yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi.; Mk 15:27-28; Lk 23:33

Mez.22: 18 Giysilerimi aralarında paylaşıyor, Elbisem için kura çekiyorlar.

Elbiseleri İçin Kumar Oynandı

Yu.19: 23 Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı.; Mk 15:24

Mez.69: 21 Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler susadığımda.

Ona Sirke ve Öd Verildi

Mt 27:34+48 „Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa’ya ödle karışık verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. … İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi, ekşi batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa’ya içirdi.“; Yuh 19:29 

Mez.22: 1 Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?

Terkedilmesine Ağladı

Mat.27: 46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, „Eli, Eli, lema şevaktani?“ yani, „Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?“ diye bağırdı.

Mez.69: 4 Yok yere benden nefret edenler Saçlarımdan daha çok. Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım. Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim?

Suçsuz Olmasına Rağmen Ölüme Çarpırıldı

Luk.23: 47 Olanları gören yüzbaşı, „Bu adam gerçekten doğru biriydi“ diyerek Tanrı’yı yüceltmeye başladı.; Yu 15:23-25

Zek.12: 10 „Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler.

Böğrü Mizrakla Delindi

Yu.19: 34 Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.

Amo.8: 9 „O gün“ diyor Egemen RAB, „Öğleyin güneşi batıracağım, Güpegündüz yeryüzünü karartacağım.

Güneş Karalama

Mat.27: 45 Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.

Dan 9: 26 Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı.

Ölüm Yıllı

» 31-33 İ.S.

Luk.2: 2 Bu ilk sayım, Kirinius’un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Luk.3: 23 İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olduğu sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu, Luk.13: 6 İsa şu benzetmeyi anlattı: „Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Adam gelip ağaçta meyve aradı, ama bulamadı. Luk.13: 7 Bağcıya, ‚Bak‘ dedi, ‚Ben üç yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum, bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin?‘  (İsa ayrıca üç sefer Fısıh Bayramını Kudüs’te kutluyor yani 3 yıl)

Yşa.28: 16 Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, „İşte Siyon’a sağlam temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek.

Kudüs’te Köşe Taşı

Mat.21: 42 İsa onlara şunu sordu: „Kutsal Yazılar’da şu sözleri hiç okumadınız mı? ‚Yapıcıların reddettiği taş, İşte köşenin baş taşı oldu. Rab’bin işidir bu, Gözümüzde harika bir iş!‘Luk.13: 33 Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim’in dışında ölmesi düşünülemez!

Zek.13: 7 „Uyan, ey kılıç! Çobanıma, yakınıma karşı harekete geç“ Diyor Her Şeye Egemen RAB. „Çobanı vur da Koyunlar darmadağın olsun. Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım.

İsa’nın Öğrencileri Dağılacak

Mat.26: 31 Bu arada İsa öğrencilerine, „Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz“ dedi. „Çünkü şöyle yazılmıştır: ‚Çobanı vuracağım, Sürüdeki koyunlar darmadağın olacak.‘

Yşa.53: 4 Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık.
Yşa.53: 5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
Yşa.53: 6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

Yerimizde O öldü

Mar.10: 45 Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.“; Mt 8:16-17; Rom 4:25; 1.Ko 15:3

Yşa.53: 9 Şiddete başvurmadığı, Ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.

Bir Zenginin Mezarında

Mat.27: 57 Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa’nın bir öğrencisiydi. Mat.27: 59-60 Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı.

Yşa.53: 10 Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu* olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB’bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.

İsa’nın Ölümü Tanrı tarafından ayarlandı ve istendi

Elç.2: 23 Tanrı’nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz.

Hoş.6: 2 İki gün sonra bizi diriltecek, Üçüncü gün ayağa kaldıracak, Huzurunda yaşayalım diye. Yun.1: 17 Bu arada RAB Yunus’u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün üç gece bu balığın karnında kaldı.

3 gün ölüm diyarında

1.Ko.15: 3-4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.

Mez.16: 10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.

O’nun Dirilişi

Mat.28: 9 İsa ansızın karşılarına çıktı, „Selam!“ dedi. Yaklaşıp İsa’nın ayaklarına sarılarak O’na tapındılar. ; Lk 24:36-48; Elç.İşl. 2:31

Mez.68: 18 Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.

Göğe Alınması

Luk.24: 51 Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı.; Elç.İşl. 1:9

Mez.110: 1 RAB efendime: „Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur“ diyor.

Tanrı’nın Sağında

Mar.14: 62 İsa, „Benim“ dedi. „Ve sizler, İnsanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.“

 

 

Düşünelim

Lu 24:44 İsa Mesih „Sonra onlara şöyle dedi: „Daha sizlerle birlikteyken, ‚Musa’nın Yasasında, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir‘ demiştim.“ 

 

İsa bizim için ne yaptı? O gerçekten Tanrının bize gönderdiği kurtarıcı mı?

Bizim günahlarımızın dolayısıyla acı çekip öldürüldü. Eski Ahit kitabında (Tevrat … Zebur …) anlatıyor ki:

İsa Mesih bizim için ayakları ve elleri delinecek (Zekarya 13:6; Mezmurlar 22:16=Luka 23:33),

O’nun sırtını ve yüzüne vurulacak (Mezmurlar 22:16; Mika 5:1=Yuh 19:1; Mk 15:19; Luka 22:63-64),

fakat hiç bir kemiği kırılmayacaktır (Mezmurlar 34:20=Yuh 19:33-34.36).

O kadar dövülecek ki anlaması zor olacak (İşaya 52:14).

Eski Ahit bize şunu öğretiyor: İsa Mesih bizim günahlarından ötürü öldürüldü. Birçok günahkarları kurtarmak için canını verdi (İşaya 53:8-10.12). Tanrı bu kurbanı kabul ettiği için İsa’yı üçüncü gün diriltmesi gerekiyor (Hoşea 6:2=1.Korintliler 15:4).

Birçok Mesihler geldi, fakat sadece gerçek tek olan İsa Mesih geldi, öldü ve ölümden dirildi.

 

 

İsa Mesih kabul etmek için ne yapmalıyım? 

Yu.1: 17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.

Elç.13: 38-39 Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musanın Yasasıyla aklanamadığınız her suçtan Onun aracılığıyla aklanır.

Elç.3: 19-20 Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrıya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin.

Rom.10: 9 İsanın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrının Onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

Tövbe et, utan ve dua et – Mesih olan Rab İsa Kurtarıcı yüreğine davet et ve sonsuz yaşam alacaksın. 

Eski Ahit’te 6408 peygamberlik ayetleri var. Bunlardan 3268 gerçekleşmiş ve öbürleri daha sonra gerçekleşecek. Böyle bir tesadüf olamaz: 3268 gelecek hakkındaki sözler gerçekleşirse ihtimal olarak 1264 zar eline almak demek ve hepsi aynı anda atıp sadece 6 rakam gösterecek. İhtimali düşün!