İsa hiç çarmıha gerilmemiştir!

Sure 4:157

İsa hiç çarmıha gerilmemiştir!

İsa’nın çarmıha gerilmesi ile ilgili kesin tespitler var:
1. Eski peygamberler, bu olay gerçekleşmeden çok önce olacakları bildirdiler. Yşa 53; Mez 22:1-18
2. İsa’nın kendisi, yakında gerçekleşecek olan ölümü ile ilgili ayrıntılı bir şekilde defalarca belirti verdi. Luk 9:22; 22:37
3. Göz tanıkları (elçiler) bunu tasdik ettiler. 2.Pe 1:16-18; 1.Yuh 1:1-3; 1.Kor 15:3-8
4. Eski tarihçiler bunu kaydettiler.
5. Mesih’in ölümü sayesinde kurtuluşa kavuşanların kendileri, yaşamlarının değiştirildiğine tanıklık ediyorlar. Elç 4:8-13; 7:56; 24:24

 

Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. 

1. Timoteos 2,5-6