Kutsal Kitab’ın değiştirildiği ve tahrif edildiği söyleniyor!

 

Bir saniye! Kuran’da Kutsal Kitab’ın Tanrı’nın Sözü olduğunu ve hiç kimsenin bu sözü değiştirmeye gücü ve yetkisi olmadığını okuyabiliriz.1Sure  5:44-48; 6:34

Ayrıca Kutsal Kitap kendisi, Tanrı tarafından vahiy edildiğini ve gerçek yazılı olan Tanrı Sözü olduğunu açıkça yazıyor. 2 2.Ti 3:16; 2.Pe 1:16-21; Va 22:19  

Birisi Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini ileri sürerse bunu kanıtlamaya ve şu sorulara cevap vermeye hazır olmalı:
Kutsal Kitap ne zaman ve neden değiştirilmiş?
Kim onu değiştirmiş?
Değiştirilmişse ‘asıl’ Kutsal Kitap nerede?

 

Ya RAB, sözün göklerde sonsuza dek duruyor. Mezmurlar 119,89