Kutsal Kitab’ın değiştirildiği ve tahrif edildiği söyleniyor!

Bir saniye!

Bir saniye!

Bir saniye! Kuran’da Kutsal Kitab’ın Tanrının Sözü olduğunu ve hiç kimsenin bu sözü değiştirmeye gücü ve yetkisi olmadığını okuyabiliriz.1 Sure  5:44-48; 6:34

Ayrıca Kutsal Kitap kendisi, Tanrı tarafından vahiy edildiğini ve gerçek yazılı olan Tanrı Sözü olduğunu açıkça yazıyor. 2 2.Ti 3:16; 2.Pe 1:16-21; Va 22:19  

Birisi Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini ileri sürerse bunu kanıtlamaya ve şu sorulara cevap vermeye hazır olmalı:

Kutsal Kitap ne zaman ve neden değiştirilmiş?
Kim onu de
ğiştirmiş?


De
ğiştirilmişse ‘asıl’ Kutsal Kitap nerede?

Ya RAB, sözün göklerde sonsuza dek duruyor. Mezmurlar 119,89