İyi Haber Frankfurt

İsa Mesih imanlıları olarak Frankfurt şehrine ses verip iyi bir haberiz.

Daha bİLGİ

Gerçek

İsa, ‹‹Yol, gerçek ve yaşam Ben’im›› dedi. ‹‹Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.›› Bu zor bir şey değil. Gerçeğe gel! Kibrini ve önyargılarını bırakıp İsa Mesih sayesinde kurtul!

Merhamet

‹‹Çünkü İsa Mesih bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.›› Rab İsa sana acıyor! İsa Mesih sana her konuda yardım edebilir. Özellikle günahlarından kurtulmanı sağlar.

Sevgİ

Göksel Baba’nın sevgisi her şeyden üstün. Oğulu kabul eden Baba’nın sevgisini yaşayabilir.Dünyanın veremeyeceği bir sevgidir bu. İsa özelikle seni seviyor. Bu sevgiyi kabul et ve gelecek yargıdan kurtul!

Allah’ın Tahtı ve İnsan

Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.

Sana iyi bir haber

‹‹Her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu’nun önünde duruyordu.›› Yüksek sesle bağırıyorlardı: ‹‹Kurtarış, tahtta oturan Tanrımız’a Ve Kuzu’ya özgüdür!›› 

Sen de diz çökeceksin! Çünkü İsa Mesih seni seviyor.

O’na güvenirsen mahşerden artık korkman gerek yok. 

 

Protestanlığın 5 temel ilkesini biliyor musun?

Protestanlık ve Katolik ve Ortodoks var. Acaba hangisi daha doğru? İnanç ne kadar Kutsal Kitap’a bağlıysa o kadar doğru, değil mi? Yani Hz. İsa’nın emrettiklerine uyarlarsa Allah’ın istediğini yapmış olurlar. Meshep önemli değil! Protestanlığın kurucu, Martin Luther, Kutsal Kitap’tan aldığı 5 öğrettiği var…

 

 

 

 

  1. Sola Scriptura: Sadece ve Yalnızca Kutsal Kitap 
  2. Soli Deo Gloria! Sadece ve Yalnızca Tanrı’nın Görkemi 
  3. Solo Christo! Sadece ve Yalnızca Mesih’in İşi ile Kurtuluş
  4. Sola Gratia: Sadece ve Yalnızca Lütufla Kurtuluş
  5. Sola Fide: Sadece ve Yalnızca İman ile Aklanma

Kutsal Kitaplar´ın Yazıya Geçirilişi, 1.Bölüm: Tevrat, Zebur, İncil

Bazılarınız İncil değiştirildiğini duydunuz. Bu doğru mu?
Araştıralım. Aynı durumda Kuran da ilk nüsha kalmadı.

Muhammed’in geleceği Kutsal Kitap’ta önceden vahiy ediliyor!

Muhammed’in geleceği Kutsal Kitap’ta önceden vahiy ediliyor! Örneğin: Yasa 18:18; Yuhanna 14-16

Titiz bir araştırma…

Yalan dünyasında yaşarken gerçeği bulmamız gerekiyor. Tevrat, Zebur ve İncil gerçekten Hz. Muhammed’in geleği hakkında bilgi veriyor mu?

100 SORU

Kuran ve Kutsal Kİtap

Kuran, Tevrat, Zebur ve İncil 100 soruya cevap veriyor!

Hz. İsa Peygamber

Tevrat ve Zebur’da İsa Mesih hakkında peygamberlik sözleri

İsa’nın Mesih Olduğuna Dair Deliller Peygamberlik Vasıtasıyla: Peygamberlerin yaşadığı tarih ve kitapların yazdığı tarih: Tekvin (1500-1300 İ.Ö.); Mezmurlar (1000-900 İ.Ö.); Amos (782-740 İ.Ö.); Hoşea (765-715 İ.Ö.); İşaya (740-701 İ.Ö.); Mika (740-686 İ.Ö.); Yeremya (627-580 İ.Ö.); Daniel (605-538 İ.Ö.); Zekarya (520-518 [300] İ.Ö.); Malaki (450-433 İ.Ö.?); Tekvin=Yaratılış ….. devam

İsa Mesih’in peygamberlik sözleri

Tanrı eskiden beri bir peygamberin gerçek olup olmadığını göstermek için bize bazı ipuçları verdi. Bunlardan biri şudur: Gelecek ile ilgili sözleri aynen söylediği gibi gerçekleşecektir; aksi takdirde o peygamberin sahte peygamber olduğu anlaşılır (Tesniye 18:22; Işaya 41:26; 45:21; 46:10) …devam

Neyİ beklİyorsun?