Muhammed ve
Kutsal Kitap

Muhammed’in geleceği Kutsal Kitap’ta önceden vahiy ediliyor!

Bilelim…

Titiz bir araştırma yaptıktan sonra söz konusu olan metinlerin Muhammed ile ilgili olmadığı apaçıktır. Tevrat kitabının referansları gelecek peygamberin İsa Mesih olduğunu gösteriyor. Elçİşl 3:17-23 

Bu peygamber Musa gibi olacak: «Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin». Yas 18:15-18

İsa, Musa gibi olması gerektiği şartına uyuyor, çünkü yeni bir antlaşma İbr 12:24 yaptı.O, Tanrı’yı göz göze Mat 17:1-5 görüp büyük belirti ve mucizeler Mat 8:23-27 yarattı.

İncil’deki metinler besbelli Muhammed’den değil, Kutsal Ruh’tan bahsetmektedir. Örneğin İsa Kutsal Ruh’tan bahsettiği zaman şöyle diyor : «… içinizde olacaktır …» Yu 14:17.

Yalnız insan olan Muhammed İsa’nın öğrencilerinin «içinde» nasıl yaşasın ki?