Muhammed’in geleceği Kutsal Kitap’ta önceden vahiy ediliyor!

Muhammed’in geleceği Kutsal Kitap’ta önceden vahiy ediliyor! Yas 18:18; Yu 14-16

 

Titiz bir araştırma yaptıktan sonra söz konusu olan metinlerin Muhammed ile ilgili olmadığı apaçıktır. Tevrat kitabının referansları gelecek peygamberin İsa Mesih olduğunu gösteriyor. Elçİşl 3:17-23 Bu peygamber Musa gibi olacak: «Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin»Yas 18:15-18

İsa, Musa gibi olması gerektiği şartına uyuyor, çünkü yeni bir antlaşma İbr 12:24 yaptı.O, Tanrı’yı göz göze Mat 17:1-5 görüp büyük belirti ve mucizeler Mat 8:23-27 yarattı.

İncil’deki metinler besbelli Muhammed’den değil, Kutsal Ruh’tan bahsetmektedir. Örneğin İsa Kutsal Ruh’tan bahsettiği zaman şöyle diyor : «… içinizde olacaktır …» Yu 14:17. Yalnız insan olan Muhammed İsa’nın öğrencilerinin «içinde» nasıl yaşasın ki?

 

Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek.Yuhanna 16,13a