Kuran, İncil, Zebur ve Tevrat hakkında 100 Soru

 

Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim  Hakkında 100 Soru

(Yazar: Dan Wickwire)

 

BAŞLAYALIM

Doğru cevaplar: >>>

 

Kitaplar Hakkında

 

1.

Kitab-ı Mukaddes Allah’ın sözü müdür?

(Tevrat, Zebur, Peygamberler ve İncil)

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet  Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet  Hayır

Size göre:                  Evet  Hayır

 

2.

Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

3.

Allah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (değiştirilmekten) korumak istiyor mu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

4.

Allah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (değiştirilmekten) koruyacak güçte midir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

5.

Allah, Kutsal Kitapları arasında bir ayrım yapar mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

6.

Allah’ın gönderdiği ayetleri inkâr edenler lanetli midir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

7.

Allah Kitab-ı Mukaddesi (Tevrat, Zebur ve İncil’i) Yahudiler aracılığı ile mi gönderdi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

Allah Hakkında

 

8.

Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir “tek” Allah’a mı inanıyorlar?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

9.

Allah’ın özel, ebedi ve değiştirilmeyen ismi “Yehova” (Yahweh) mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kitab-ı Mukaddes’teki “Allah” ile Kuran-ı Kerim’deki “Allah” aynı mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

11.

Allah’ın Üçlü Birliği (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) kabul edilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

12.

Allah’ın bir görüntüsü ve şekli var mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

13.

Allah, vahiy dışında, insanlarla doğrudan konuşur mu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

14.

İnsanlar, Allah ile kişisel bir ilişki kurabilirler mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

15.

Allah insanları kulları olarak mı görmektedir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

16.

İnsanların aracılığı olmadan, Allah tarihin akışına doğrudan müdahale eder mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

17.

Allah’ın “Kutsallık” sıfatı hakkında çok fazla ayet var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

18.

Allah, kendini “Baba” sıfatıyla tanıtır mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

19.

Allah, kendini “Kurtarıcı” sıfatıyla tanıtır mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

20.

Allah insanlar arasında bir ayırım yapar mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

21.

Allah’ın sevgisi karşılıksız mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

22.

Allah bazı günahkârlardan nefret edip onların cehenneme gitmesini ister mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

23.

Allah aynı zamanda hem iyi niyetli hem de kötü niyetli olabilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

 

24.

Allah’ın davranışında bir keyfiyet var mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

25.

Allah meleklere, “Ademe secde edin” diye söylemiş midir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

26.

Allah kendisinden başka bir varlığa secde edilmesini yasaklanmış mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

Kutsal Ruh ve Melekler Hakkında

 

27.

‘Kutsal Ruh’ Allah olarak kabul edilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

28.

Kutsal Ruh ile Cebrail aynı mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

29.

Bağışlanamaz tek günah Kutsal Ruh’a karşı küfür etmek midir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

30.

Kutsal Ruh’un insanların içine yerleşmesiyle ilgili ayetler var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

31.

Kutsal Ruh’un insanların içine dolmasıyla ilgili ayetler var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

32.

Kutsal Ruh’un armağanlarıyla ilgili ayetler var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

33.

Bazı cinler tövbe edip iyi cin olabilirler mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

34.

Cinlerin insanların içinden çıkarılmasıyla ilgili ayetler var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

35.

Bu dünyanın egemeni Şeytan mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

Mesih ve Muhammed Hakkında

 

36.

İsa Mesih’in bakireden doğuşu kabul edilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

37.

İsa Mesih’in günahsız olduğu kabul edilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

38.

İsa Mesih, olağanüstü hikmet ve bilgi sahibi midir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

39.

İsa Mesih Allah’ın Yaşayan Sözü müdür?   (Logos veya Kelamullah)

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

40.

İsa Mesih’in sözlerine itaat edilmesi önemli midir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

41.

İsa Mesih Allah’ın kendisi olarak mı kabul edilir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

42.

İsa Mesih Allah’ın Oğlu olarak kabul edilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

43.

İsa Mesih’in ezelden ebediyete kadar var olması kabul edilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

44.

Allah’ın Kelamı’nın insan bedenine  bürünmesi mümkün müdür? (Kenosis veya Hulul)

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

45.

İsa Mesih, Allah ile insanlar arasında tek geçerli aracı mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

46.

İsa Mesih, dünyanın “Kurtarıcısı” olarak kabul edilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

47.

İsa Mesih’in insanların günahlarını affedebileceği kabul edilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

48.

Sonsuz hayata erişebilmenin tek yolu İsa Mesih’e iman etmek midir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

49.

İsa Mesih, insanların günahları için tek geçerli kefaret kurbanı olarak kabul edilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

50.

İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümü kabul edilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

51.

İsa Mesih’in tekrar gelişi bekleniyor mu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

 

52.

Hz. Muhammed’in bir peygamber olacağı hakkında, Kitab-ı Mukaddes’te ayetler var mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

53.

Hz. Muhammed’in bir peygamber olabilmesi için, Yahudi olması gerekiyor muydu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

54.

Hz. Muhammed’in mesajı, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin mesajlarına uyuyor muydu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

55.

Hz. Muhammed’e, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin sahip olduğu gibi, gayb (gelecek) haberleri verilmiş miydi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

56.

Hz. Muhammed, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin yaptığı gibi, görülen mucizeler yaratmış mıydı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

İnsan ve Günah Hakkında

 

57.

İnsanların doğumundan itibaren günah içinde olduklarıyla ilgili ayetler var mı? (asli günah)

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

58.

Peygamberler dahil, bütün insanlar doğal olarak günahkar sayılırlar mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

59.

Günahın cezası cehennemde sonsuza kadar kalmak mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

60.

Allah küçük günahlara önem verir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

61.

Günahın cezası, hayır ve sevaplarla affettirilebilinir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

62.

Allah, insanların doğal aklına, bilgisine ve mantığına önem verir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

63.

Allah’ın vahyileri dışında, insanların sözlerine ve yorumlarına güvenilebilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

64.

Cezası olarak, bir hırsızın ellerinin kesilmesi doğru mudur?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

Kurtuluş Hakkında

 

65.

İnsanların kaderi önceden yazılmış mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

66.

İnsanların ‘kutsal’ olması hakkında ayetler var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

67.

İnsanların günahtan kurtuluşu, yaptıkları iyi işlere mi bağlıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

68.

Allah’ın insanları günahtan kurtarabilmesi için, O’na bir kurban gerekiyor mu?  (fidye veya kefaret)

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

69.

Allah’ın Egemenliği’ne girebilmek için bir ruhsal doğuş gerekiyor mu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

70.

İnsanlar Allah’ın çocukları olabilirler mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

 

 

 

 

 

71.

Allah, gerçek Hıristiyanlara sonsuz hayat vaat ediyor mu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

72.

Gerçek Hıristiyanlar, cennete gireceklerinden emin olabilirler mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

Gelecek Şeyler Hakkında

 

73.

Dünya’nın son günleriyle ilgili (eskatolojik) ayrıntılı bilgi var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

74.

Cenette, cinsel ilişkiler ve evlilik olacak mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

75.

Herkes bir süre için cehennemde azap çekecek mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

76.

Bir insan cehenneme giderse, daha sonra oradan çıkma olasılığı var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

 

 

 

 

Uygulama Hakkında

 

77.

Allah’ın niyetine göre, bir erkek aynı zamanda birden fazla kadın ile evlenebilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

78.

Bir kocanın karısını dövmesine izin verilir mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

79.

Boşanmanın tek geçerli sebebi zina mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

80.

“Mut”a (geçici) nikahı helal mıdır?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

81.

Allah’ın insanlara fiziksel şifa vermesiyle ilgili örnekler var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

82.

Müzik, ilahi, ve dans ile ilgili ayetler var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

83.

İnsanlar arası sevgi ile ilgili çok ayet var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

84.

İnsanların dünyevi hayattayken sevinçli ve neşeli olmasıyla ilgili ayetler var mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

Düşmanlar ve Cihad Hakkında

 

85.

Allah, öç olmayı ve ceza vermeyi insanların eline bırakır mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

86.

Allah düşmanlarımıza lanet etmemizi onaylar mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

87.

Yahudiler bir kavim olarak lanetli midir?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

88.

Bugünün şartlarına göre, Allah, diğer insanlara karşı savaşı (cihad) onaylar mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

89.

Bugünün şartlarına göre, bir insanın, başka bir insanı öldürmesi söz konusu olur mu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

 

 

 

 

90.

Cihada (savaşa) katılanların Cennette genel affı veya bir ödülü söz konusu olur mu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

91.

Dinde, baskı ve zorlama söz konusu olur mu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

Tarihsel Olaylar Hakkında

 

92.

Allah dünyayı yarattıktan sonra, yedinci gün dinlendi mi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

93.

Tufan’da, Nuh’un oğullarından biri boğulduktan sonra, gemisi Cudi dağı üzerine mi oturmuştur?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

94.

Savaşa giderken, dizlerinin üzerine çökerek su içen askerlerin komutanı Saul (Talut) muydu?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

 

 

95.

İbrahim İshak’ı kurban edecek miydi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

96.

Putlara tapınmadığı için ateşe atılan İbrahim miydi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

97.

İbrahim’in oğlu İsmail, bir peygamber miydi?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

98.

Musa evlenebilmek için, kızın babasına yıllarca çalışmak zorunda kaldı mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

99.

Haman, Firavun ve Musa’nın döneminde mi yaşadı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır

 

100.

İsa Mesih çocukken hiç mucize yarattı mı?

 

Kitab-ı Mukaddes’e göre:    Evet    Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre:      Evet    Hayır

Size göre:                  Evet    Hayır