Cennete girmek için sevap işlemek ve iyi işler yapmak şarttır!

Cennete girmek için sevap işlemek ve iyi işler yapmak şarttır!

 

Cennet tamamen mükemmel1 bir yerdir – bir insanın giriş izni alması için yüzde yüz temiz ve kutsal2 olması gerekiyor! Ne kadar gayretle iyi işler3 yaparsak yapalım, hiçbir zaman Tanrı’nın ölçüsüne uygun olamayız ve günahsız yaşayamayız. Tanrı bunu biliyor ve bizlere İsa Mesih’in kurbanı4 sayesinde, tamamen arınmamız için fırsat veriyor. İsa Mesih bizim yerimize geçiyor. O bizim günahımızı ve suçumuzu gönüllü olarak ödüyor5.
İsa Mesih’in ölümü sayesinde bağışlanmayı kabul ederseniz, cennette6 bir yerinizin var olduğu kesinlik7 kazanıyor. Bundan sonra Tanrı’ya şükür borcunuz olarak, O’na olan sevginiz icabı iyi işler yapacaksınız.8

 

«Zaman doldu» diyordu, «Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!» Markos 1,15