Muhammed bütün dünya için anlam taşıyor!

İsa sadece İsrail halkı için bir peygamberdi.

İsa sadece İsrail halkı için bir peygamberdi. Fakat Muhammed bütün dünya için anlam taşıyor! İsa Mesih daha bu dünyadayken, hazırladığı kurtuluşun müjdesini bütün dünyaya götürmeleri için öğrencilerini Mat 10 yetiştirdi. İsa aynı zamanda başka kişilere de hitap etti ve onlar dikkatle dinlediler. Mat 11:1; Yuh 4 İsa’nın bu dünyadaki yaşamının sonu yaklaşınca öğrencilerini bütün dünyaya gönderdi. Mar 16:15; Mat 28:18-20; Elç 1:8 Öğrenciler bütün uluslara bu müjdeyi anlatsınlar diye gönderildi. Bu gerçek,İsa’nın mesajının bütün insanlar için olduğunu gösteriyor. Kuran da İsa’nın bütün insanlar için bir delil ve ibret olduğunu vurguluyor! Sure 19:21; 21:91 Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. 1. Timoteos 2,5-6