İncil sahte!

Bazılarınız İncil’in sahte olduğunu veya değiştirildiğini duymuşsunuzdur.

Ancak İncil inandığınız ve kabul ettiğiniz kitaptır!

Evet, gerçek şudur:
İncil hiç değiştirilmemiştir!

Açıklayalım:

İncil Tanrı’nın sözüdür ve bundan dolayı değiştirilemez. Tanrı, Tevrat, Zebur ve İncil’i verdikten sonra O, kitaplarını kurmaktadır.

İncil’in değiştirilemeyeceğine dair kesin sözler vardır.

Ne Kuran, ne Hadis ne de ilk Âlimler İncil’in değiştirilmiş olduğunu söyler. İncil’in gerçek olduğunu kabul ediyorlar (Örn.: Bakara Suresi 6,34: “Allah’ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur.” ve El-Ghazzali, *İ.S.1058).

İncil Hz. Muhammed’in zamanında sapasağlam mevcuttu. Hz. Muhammed’in zamanından çok önce de eski güvenilir İncil nüshaları vardı. Demek ki İncil değiştirilmemiş. O döneme ait nüshalar bu gün hâlâ elimizde bulunmaktadır.

Binlerce tarihsel İncil ruloları bugünkü İncil ile aynıdır.

Farklı dillere çevirilen İncil tercümeleri aynı Grekçe metine dayanır.

İncil, Tevrat ve Zebur birbirini tamamlar ve Tanrı bu parçaları 40’tan fazla kişiye yazdırmıştır. Bunu 1500 yıl gibi uzun bir süre içinde vahiy etmesine rağmen mucizevi bir şekilde birbiriyle tam uyum içindedir.

İ.S. 100-200 arasında yaşayan ilk Hıristiyan Atalarının yazılarında İncil’den alıntı bulunur. Bunlar bugünkü İncil’in aynı olduğunu gösteriyor. İncil kaybolsaydı dahi İncil bütün bu tarihsel mektuplardan tekrar restore edilebilirdi.