İDDİA

Barnaba İncil’i
«gerçek» İncil’dir!

İDDİA

İddia

Barnaba İncil’i «gerçek» İncil’dir!

Barnaba İncil’i «gerçek» İncil’dir!

 

Bazı bilim insanları ve Müslüman bilginler bile bu Barnaba İncil’ini etüt edip Kutsal Kitap’tan ayrı bir şekilde yazıldığı sonucuna vardılar. Ayrıca Barnaba İncili’nin İsa’dan birkaç yüz yıl sonra yazıldığı tespit edildi. Bazı ayetler Kutsal Kitap ve Kuran’a ters gelen ifadeler içeriyor. Örneğin İsa Mesih’i «yolu hazırlayan» olarak tanıtıyor ve Muhammed’e «Mesih» deniliyor. Barn.İncil’i 97:191 Çeşitli coğrafi ve tarihi hataları, Barnaba İncil’i yazarının bilgileri eksik olup ilk elden almadığını kanıtlıyor. Barn.İncil’i 20:21

 

Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Luka 1,37