Sizden gelenler

Bazı kişiler bize şunları iddia ederler:

* Daha önce Müslüman olan sonra Hıristiyan olan birini görmedim.
>>>> youtube’a bir bak :-) görürsün. Ya da şu sayfaya bir bak: islamacevap

* Üç tanrı olamaz. Şirktir!
>>>> Tek Tanrı’ya inanıyoruz. Üç Tanrı’ya değil. Fakat bu Allah kendini açıkladı. Sen kimsin Tanrı’nın ne olduğunu karar veriyorsun? Ancak O kendisi hakkında bilgi verebiliyor. Sen değil. Ve bu bilgi bize verdi: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu Tanrı’dır. Başka bir Tanrı yok.

* İncil tahrif edildi
>>>>> Sevgili arkadaşım sen neye inanıyorsun? Bir tek kişiye! Oysa tek kişinin tanıklığına inanılmaz. Oysa İncil Tevrat ve Zebur’la beraber Kutsal Kitap en azında 40 kişiye vahiy edildi ve birbirlerini tamamlıyorlar. Tahrif yok. Gerçek var! Kulaktan dolma şeylere inanma!