Sadece tek bir Tanrı var, üçlü birlikteki gibi üç Tanrı yok!

Sadece tek bir Tanrı var, üçlü birlikteki gibi üç Tanrı yok! Sure  4:171; 5:72

 

Doğru, Hıristiyanlar yalnız tek bir Tanrı’ya inanıyorlar! Kutsal Kitap Tanrı’yı üç kişilik olarak tanıtıyor Mat 28:19; Yuh 14:26; 2.Kor 13:14; 1.Petr 1:2: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Doğada tek bir varlığın üç unsurdan oluştuğuna dair birçok örnek vardır. Örneğin güneş aynı zamanda madde, sıcaklık ve ışığı simgeliyor. Üçlü Birlik öğretişi Tanrı’yı daha iyi anlamak için bize yardımcı oluyor.

Tanrı kendisini bize göstermek istiyor. Bu da İsa Mesih’in bu dünyaya gelmesi için bir sebep oldu. Yu 1:1-4; İbr 1:2

 

Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Luka 1,37