İSA TANRI OLAMAZ!

İsa Tanrı olamaz! Sure  5:17

İsa, bu dünyada yaşayan ve hiç günahı olmayan tek kişidir. İbr 4:14-15 İsa’nın bir adı olan İmmanuel sözünün anlamı «Tanrı bizimledir» Mat 1:23 demektir. Çünkü İsa: «Ben ve Baba biriz.» Yu 10:30 dedi.

İsa, insan 1.Tim 2:5 olarak bu dünyada görünen Tanrı’nın parıltısıydı. Kol 1:15; İbr 1:1-3 Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Luk 1:37 Tanrı bu dünyaya böyle görünüp, aynı zamanda bütün evrende olmak isterse kim O’nu durdurabilir? Hıristiyanlar, Kutsal Kitap’ta yazıldığı gibi tek Tanrı’ya Yas 4:35; Mar 12:29 inanıyorlar!

 

Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. Koloseliler 1,15