Bazı kişiler bize şunları iddia ederler:

* Daha önce Müslüman olan sonra Hıristiyan olan birini görmedim.
>>>> youtube’a bir bak :-) görürsün. Ya da şu sayfaya bir bak: http://kanalhayat.tv/

* Üç tanrı olamaz. Şirktir!
>>>> Tek Tanrı’ya inanıyoruz. Üç Tanrı’ya değil. Fakat bu Allah kendini açıkladı. Sen kimsin Tanrı’nın ne olduğunu karar veriyorsun? Ancak O kendisi hakkında bilgi verebiliyor. Sen değil. Ve bu bilgi bize verdi: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu Tanrı’dır. Başka bir Tanrı yok.

* İncil tahrif edildi
>>>>> Sevgili arkadaşım sen neye inanıyorsun? Bir tek kişiye! Oysa tek kişinin tanıklığına inanılmaz. Oysa İncil Tevrat ve Zebur’la beraber Kutsal Kitap en azında 40 kişiye vahiy edildi ve birbirlerini tamamlıyorlar. Tahrif yok. Gerçek var! Kulaktan dolma şeylere inanma!

* Dünya’nın sonunda ne olacak?

>>>>>> Vahiy 20:

11  Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler.
12  Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı.
13  Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı.
14  Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür.
15  Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.